Oficina Antifrau Catalunya dóna la raó a CGT sobre el frau d'ATLL

  • Posted on: 9 February 2016
  • By: kunker

FRAU A ATLL-Acciona busca incrementar la factura de l'aigua

 

L'Oficina Antifrau recomana la rescissió del contracte d'Aigües Ter-Llobregat amb Acciona i envia informe a Fiscalia Superior per possibles responsabilitats penals.

 

Es confirmen, i s'incrementen, els fets denunciats per la CGT de Catalunya el 16 d'abril de 2015 (més informació:   http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article11092#.Vrnmk0CaSVM)

 

Amb data 8 de febrer, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha remés un informe on es constaten els fets denunciats per la CGT de Catalunya el 15 d'Abril de 2015. El volum econòmic malversat s'ha incrementat dels 7,5 milions d'euros de la denúncia fins a un total de 13,3 milions constatats per l'organisme antifrau.

 

L'informe evidencia l'existència d'una cadena de subcontractació realitzada per Acciona amb empreses del seu grup, incomplint així el plec de condicions originals. Aquestes empreses (Acciona Agua i ATLL Operadora), que no tenien treballadors a sou ni el 2013 ni el 2014, percebien compensacions econòmiques en forma de factura per uns serveis que, simplement, incrementaven el cost de servei artificialment i, per tant, el volum de benefici del grup Acciona.

 

A  més, es destaca que hi ha irregularitats (despeses no justificades) comptabilitzades per Acciona Agua per un import de 200.000€ (2013) i 280.000€  (2014), que també va carregar a ATLL Concessionària.  

 

El cost més elevat del servei de gestió tindrà un impacte directe sobre la factura de la ciutadania  a la revisió quinquenal del preu de l'aigua, ja que la fòrmula de càlcul del preu té en compte tots els costos del servei.

 

A més de l'impacte econòmic, el fet que ATLL Concessionària hagi subcontractat el servei que va obtenir al concurs del 2012, a altres empreses del grup Acciona sense coneixement per part de l'ACA ni l'autorització de la Generalitat és un incompliment greu del plec de condicions del Concurs.

 

A l'informe es detalla, a més, la realització de reunions on el director-gerent de l'ACA no va ser convidat, incomplint-se així la tasca de supervisió d'obligat compliment indicat en el contracte de cessió. En aquestes reunions es va decidir la subcontractació a altres empreses del grup Acciona.

 

Per tot l'indicat anteriorment, Antifrau recomana a la Generalitat la rescissió del contracte amb Acciona per incompliment greu de les condicions d'aquest i/o l'imposició de multes econòmiques de fins a 5 milions d'euros.

 

Una còpia d'aquest informe ha estat remés a la Fiscalia Superior de Catalunya i Agència Tributària per a l'investigació de posibles responsabilitats penals dels responsables i infraccions tributàries.

 

El contracte de concessió es va signar el desembre de 2012, tenint una vigència de 50 anys. Va suposar un reemborsament inicial de 298 milions d'euros i 696 milions a abonar durant els següents 50 anys. La secció sindical de la CGT a Aigües Ter Llobregat, junt amb la resta de la CGT de Catalunya, hem lluitat tot aquest temps contra un procés de privatització de recursos que considerem han de seguir en mans públiques. La privatització és pèrdua de sobirania, degradació del servei i obre la porta a la cobdícia empresarial com s'acaba de demostrar amb aquest informe.